top of page

Kan man amme og drikke alkohol?

Nesten alle kvinner i den vestlige verden drikker alkohol mens de ammer.Anbefalingene fra helsedirektoratet går ut fra prinsippet «better safe than sorry» og anbefaler kvinner om å ikke drikke mens de ammer. Alkoholkonsentrasjonen i morsmelk tilsvarer nivået i mors blod. Men selv etter 4 enheter med alkohol vil ikke barnet bli utsatt for kjemiske relevante mengder alkohol. Morsmelken vil faktisk inneholde mindre alkohol enn en moden banan eller alkoholfritt øl. Det er derfor ingen grunner til å verken avstå helt eller pump og dump melken før amming av barnet. (Alkohol lagres ikke i melken) Forskning på dette området er lite og begrenset. Sannsynligvis av etiske grunner, men det er ingen signifikante data på at sporadisk inntak av alkohol vil påvirke barnet, verken kort- eller langsiktig. Det som dog har vist en sammenheng, er at alkohol kan hemme utdrivningsrefleksen under amming, og forårsake et fall i melkeproduksjon. Så selv om den kjemiske mengden alkohol ikke påvirker barnet i den grad man tidligere har vært overbevist om, så er retningslinjene dog klare hva gjelder sammenhengen mellom inntak av alkohol og redusert omsorgsevne for barnet. Drikk med måte :)

bottom of page