top of page

Hvordan kan diabetes påvirke svangerskapet?

Diabetes i svangerskapet kan være 1. Diabetes type 1 – som vanligvis finnes før svangerskapet 2. Diabetes type 2 – som vanligvis finnes før svangerskapet 3. Svangerskapsdiabetes – som oppstår i svangerskapet og som vanligvis går over etter svangerskapet


For kvinner som planlegger å bli gravid ved eksisterende diabetes, er det viktig at man er godt regulert først. Nøye planlegging av svangerskapet er viktig da det krever mye av den gravide for å holde blodsukkeret innenfor et ønsket nivå gjennom hele svangerskapet. Kvinner med diabetes type 1 har et endret insulin behov underveis i svangerskapet. Hos de fleste faller det i første del og mange kan merke flere følinger som første tegn på graviditet. Det er viktig at man unngår sterke følinger, spesielt om natten. Pga det konstante endrede insulinbehovet i svangerskapet er det nødvendig med stadig endring av insulin dose. Kvinner med diabetes type 2 bør bruke insulin under svangerskapet. Noen kan også ha behov for blodsukkersenkede tabletter. Insulin behovet reduseres som regel etter fødsel. Svangerskapsdiabetes er som navnet tilsier noe som oppstår i svangerskapet. Dette fordi blodsukkeret stiger, og ikke vil ned igjen. Selv om svangerskapsdiabetes går over etter fødsel har man en betydelig økt risiko for å utvikle diabetes type 2 i senere liv. Gravide kvinner med diabetes skal få tettere oppfølging gjennom svangerskapet.

bottom of page