top of page

Kan endometriose påvirke graviditet?

Tre til fire av ti kvinner med endometriose kan ha problemer med å bli gravide. Dette er forbundet med et «ugunstig» miljø i bekkenet der forplantningen finner sted.


Dersom man blir gravid, vil svangerskapet vanligvis forløpe som hos andre kvinner uten endometriose, men enkelte kan oppleve smerte økning i starten av svangerskapet.


Nyere studier viser at endometriose er forbundet med økt risiko for flere spontanaborter, ektopisk svangerskap, svangerskapsdiabetes, preeklampsi, forliggende morkake, fastvokst morkake, tidlig fødsel og lav fødselsvekt. Dersom en har endometriose og er gravid kan det være behov for hyppigere kontrollerbottom of page