top of page

Hva påvirker kroppsbilde?

#Kroppspositiv

Kroppsbilde er hvordan du tenker, føler og ser på kroppen din. Fra barndom gjennom ungdom og frem til voksen alder (ikke minst gjennom graviditet), endres kroppsformen, og det samme vil kroppsbildet ditt.


Et dårlig kroppsbilde påvirker kvinner i alle aldre. Nesten halvparten av kvinner med gjennomsnittlig vekt, overvurderer størrelsen og formen på kroppen sin. Det å ha et dårlig kroppsbilde kan senke selvfølelsen din (enten du verdsetter og respekterer deg selv) det kan også redusere engasjementet ditt når det kommer til ernæring og fysisk aktivitet.

Det er vanskelig å ta vare på en kropp du ikke liker, hater eller ønsker å unngå; så det å opprettholde et positivt kroppsbilde er viktig.


Men hva er det som påvirker kroppsbildet?


Det er mange forskjellige påvirkninger på kroppsbilde, blant annet: personlighet, helse, miljø, sykdom (depresjon/angst) barndomsopplevelser - hvordan viktige mennesker i livet ditt snakker om og refererer til kroppen din (men også sin egen kropp)


Når du tenker på kroppen din, hva er du fornøyd med?


Er du bevisst på hva kroppen din kan gjøre og har gjort for deg? Gå, løpe, svømme, omfavne og bære fram barn, mate, løfte, danse, hoppe?


Det å være bevist over hvordan du selv ser kroppen din, hvordan du snakker til den og omtaler den til andre påvirker deg og selvfølelsen din. Dette er det viktig å være klar over gjennom livet.


Husk at kroppen din er mye mer enn hvordan den ser ut! Ta vare på den <3

#Kroppendinkan

- Priscilla L.

bottom of page